Skogshushållning

 

Skogsvård kräver tålmodigt arbete. Skogen sköts genom skogsvårdsarbeten och hyggen utförda på rätta tidpunkter. Inom skogsvården beaktar man också naturvård och skogens övriga värden. I Henttala sköts skogsvården i stort sätt med egna krafter, både slutavverkningar och gallrings-huggningar. Energiveden som tas till vara används som ved eller görs till flis. Även skogsunderhåll samt skogsplantering görs själv.

 

För skogsvården har man till gården skaffat modern utrustning, en traktordriven avverkningsmaskin för energiveden, samt en traktor med skogskärra. Redskap för avverkning för hand finns för två personer.  Vi strävar efter att hålla redskapen så tidsenliga som möjligt. Trävarutransport och fällning av träd utförs på ackord.

 

Så gott som varje år låter man också såga upp virke ur den egna skogen. Virket används som byggmaterial på gården.  Sågspånen som uppstår vid sågningen används som strö till djuren. De senaste åren har man av eget virke byggt en maskinhall och ett nytt stall.

 

År 2008 byggdes på gården en trä-eldad värmecentral. För tillfället värms tre bostadshus med egen träflis. Skördetorken går också på flis.  I bostadshusen värms även varmvattnet med flis. I medeltal går det åt 350 kubik flis i året.

 

Under de senaste åren har efterfrågan på ved ökat då nästan alla bostadshus har åtminstone en eldstad. Vi säljer ved och transporterar vid behov veden till närområden både i större partier samt i säckar på 1,5 kubik.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi