Metsätalous

Metsähoito on pitkäjänteistä työtä. Metsästä huolehditaan metsänhoitotöillä ja oikea-aikaisilla hakkuilla. Metsänhoidossa otetaan huomioon myös luonnonhoito ja metsien muut arvot. Henttalassa metsänhoitotyöt tehdään pääosin omin voimin; päätehakkuut, harvennushakkuut, energiapuuta korjataan hakkeeksi ja polttopuuksi. Myös käsin tehtävät nuoren metsän kunnostukset sekä metsänistutukset tehdään itse.

Tilalle on hankittu metsänhoitoa varten nykyaikaista kalustoa; traktoripohjainen energiapuuhakkuukone sekä traktori metsäkärryllä. Käsihakkuukalustoa löytyy kahdelle miehelle, ja kalusto pyritään pitämään mahdollisimman tuoreena. Puunajoa ja pihapuiden kaatoa on tehty myös rahtityönä.

Lähes joka vuosi sahautetaan omasta puusta puutavaraa rakennusmateriaaliksi. Sahauksen sivutuotteesta sahanpuruista saadaan kuiviketta eläintiloihin. Viime vuosina omasta puusta on rakennettu konehalli ja uusi hevostalli.

Vuonna 2008 tilallamme rakennettiin puulämpökeskus. Tällä hetkellä omalla hakkeella lämmitetään kolme asuintaloa ja myös viljakuivurilla käytetään hakelämmitystä. Asuintaloissa lämminvesikin lämpenee hakkeella. Haketta kuluu vuodessa keskimäärin 350 kuutiota.

Viime vuosina polttopuun kysyntä on kasvanut suuresti kun lähes kaikissa taloissa tänä päivänä on ainakin yksi tulisija. Polttopuuta myymme kotiinkuljetettuna lähiseudulle sekä isommissa erissä että 1,5 kuution klapisäkeissä.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi