Köttboskap

 

Den nuvarande husbonden köpte de första Limousinkorna i början av 90-talet. I dagens läge betar en boskap på 75 kor på betesmarkerna. På grund av boskapens storlek är skötseln individuell, varje kalv får hos oss ett eget namn! Friska och välmående djur garanterar en bra och trygg köttproduktion.

 

Vår boskap lever fritt hela livet. Fem månader om året ute på bete och på vintern i lösdriftsladugården. Djuren lever ett så naturenligt liv som möjligt och på ett sätt som är typisk för Limousinrasen. De äldsta dikorna lever hos oss upp till 15 års ålder. Limousinrasen är en frisk och stark ras och den härstammar från en boskap som levde i de karga bergstrakterna i Frankrike. Till rasen egenskaper hör bra foderupptagningsförmåga, lätta kalvningar och livskraftiga kalvar.

 

Vår boskap hör till stödet för djurens välbefinnande vars mål är att främja produktionsdjurens välmående i vårt land.  Kraven för erhållandet av stödet är bland annat, årliga hälsokontroller utförda av djurläkare samt dokumentation av kontrollerna. Annat som hör till är specialkrav beträffande djurens skötsel och utfodring.

 

Förutom att köttboskapen producerar kött har den också en viktig uppgift som landskapsvårdare. De viktiga kulturlandskapen hålls öppna enbart med hjälp av betande boskap.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi