Lihakarja

Nykyinen isäntä osti ensimmäiset Limousinlehmät tilalle 90-luvun alussa. Tänä päivänä laitumilla märehtii 75-päinen karja. Karjakoosta johtuen hoito säilyy edelleen yksilöllisenä, meillä jokaiselle vasikalle annetaan vielä nimi! Terveet ja hyvinvoivat eläimet takaavat myös hyvän ja turvallisen tuotannon.

Karjamme elää vapaana koko elämänsä, viisi kuukautta vuodesta laitumella ja talvet pihatossa ryhmäkarsinoissa. Eläimet saavat elää mahdollisimman luonnonläheistä elämää ja toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. Vanhimmat emot meillä elävätkin yli 15-vuotiaaksi. Limousin rotu on hyvin terve ja vahva, polveutuen karjaan, joka eli Ranskan karuilla ylänkömailla. Rotuominaisuuksiin kuuluvatkin eläinten hyvä rehunkäyttökyky, helpot poikimiset ja elinvoimaiset vasikat.

Lihakarjamme kuuluu kotieläinten hyvinvointituen piiriin, jonka tavoitteena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen maassamme. Vaatimuksina ovat mm. eläinlääkärin suorittamat vuosittaiset terveydenhuoltokäynnit ja dokumentoinnit niistä, erityisvaatimukset koskien eläinten hoitoa ja ruokintaa.

Lihakarjalla on paitsi lihantuottajana tärkeä merkitys myös maisemanhoitajana. Arvokkaat perinnebiotoopit säilyvät avarina vain laiduntamalla.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi