Historia

Henttala gårds historia går långt tillbaka i tiden. Platsen är kulturhistoriskt värdefull eftersom Borgås äldsta kända stenåldersboplats finns på Henttalas marker. Museiverket har utfört arkeologiska utgrävningar i Henttala i flera omgångar. De första gjordes på 1930-talet och de senaste år 2010. Alla fornfynd har arkiverats i Nationalmuseet.

Henttala gård ligger på en vacker plats i ett byalandskap på backkrönet av en tallbevuxen kulle alldeles invid Borgå å. Vid gården finns Henttalaforsen som har en fallhöjd på 11,5 meter.

I källskrifter nämns Henttala gård för första gången redan år 1542. Gården är ett före detta frälsesäteri, som erhöll säterifrihet i början av 1600-talet.

Den nuvarande karaktärsbyggnaden har byggts är 1850. Den föregående huvudbyggnaden var belägen alldeles intill ån, vilket framgår ur en skifteskarta från år 1778.
Ladugården i röd-tegel har ritats av arkitekt Urho Åberg och den byggdes är 1939. Den stadiga byggnaden är fortfarande funktionsduglig och har i årtionden erbjudit skydd för boskapen. I början för mjölkkorna och i dagens läge för gårdens Limousin-köttboskap. Den stora höskullen fungerar alltjämt som lagerutrymme för största delen av säsongens höskörd.

Sotavuosina rakennettu vankka navettarakennus palvelee yhä tänä päivänä.

Arkeologiska utgrävningar på Henttala gårds marker år 1939 och år 2010.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi