Hästar

Vid sidan om jordbruket och köttboskapen föder vi också upp hästar. Huvudsakligen föder vi upp travhästar av finnhästras. Sedan år 2006 använder vi uppfödarnamnet Hem för våra hästar. Gårdens föl föds upp tills de uppnått avvänjningsålder. En stor del av fölen inlärs också hos oss innan de säljs. För tillfället har vi tre avelsston. Vår målsättning är att föda upp tåliga och högklassiga föl som i framtiden har möjlighet att uppnå framgångar på travbanorna. Det nya stallet med plats för 9 hästar blev färdigt år 2010. Förutom de stora hästarna har vi också två shetlandsponnyston. På somrarna tar vi också emot andra hästar till vårt hingstbete beroende på det egna hästantalet. Av våra uppfödningar kan nämnas bland annat hingsten Vekuttimen Ossi 25,0 – 25,8 (Vekutin – Viesker – Vekkuli), som placerade sig på tredje plats i Kriteritum-loppet  samt valacken Aaron Hem 25,3 – 25, a (Siro Siina – Hovi-Ari – Sinkun Vinkku), som påbörjat  sin tävlingskarriär i år.

Valokuvat ja teksti Maria Henttala | Design Eija Storgård | Build by Cedernet.fi